Продължават ограниченията за българи и румънци на пазара на труда

На 23-ти ноември 2011 г. правителството на Великобритания обяви своето решение за продължаване на действието на съществуващите ограничителни мерки за достъп до пазара на труда, в съответствие с Анексите от Договора за присъединяване на България и Румъния към ЕС.  

Решението е взето въз основа на изводите и препоръките на доклада на Консултативният съвет по миграция, където се заключава, че британския пазар на труда е в състояние на сериозно неравновесие и че продължаването на ограниченията за българи и румънци до пазара на труда ще подпомогне за справяне с това неравновесие.

Решението на Правителство включа удължаване на ограниченията на пазара на труда до последния възможен срок -  края на 2013 г. и запазване на годишните квоти по схемите за селскостопански работници (21 250 лица/годишно) и за преработвателната промишленост (3 500 лица/година).  

Подчертава се, че българите които и в момента работят легално в Обединеното кралство имат и ще продължат да имат конструктивен и положителен принос към икономиката на страната.  

Решението се обосновава с влошеното състояние на британския пазар на труда, но то е разочароващо. Както броят, така и професионалната квалификация на българите на британския пазар на труда не представляват заплаха за създаване на допълнително неравновесие. Българските работници в Обединеното кралство имат важен принос към икономиката на страната чрез работа като висококвалифицирани работници или в сектори с недостиг на работна сила. Както се посочва и в доклада на Европейската комисия от м. ноември 2011 г. за действието на преходните периоди за свободно движение на работници от България и Румъния  те имат като цяло положителна роля за икономиките на приемащите страни.  

Независимо от взетото решение, либерализирането на достъпа до британския пазара на труда, както и защитата на българските граждани, работещи в страната ще продължат да бъдат теми на бъдещия двустранен диалог.