Проведен инвестиционен форум в Лондон
На 6-ти декември в Лондонската фондова борса се проведе инвестиционен форум с цел популяризиране на предстоящата приватизация на държавните дялове в трите електроразпределителни дружества.  Форумът се организира от Българска агенция за инвестиции и Българска фондова борса. 

 

Делян Добрев, заместник министър на икономиката, енергетиката и туризма, откри форума с преглед на енергийната политика на България.  Борислав Стефанов, Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, представи конкурентните предимства на  българската икономика.  Последваха представяния на EON, CEZ и EVN, които предоставиха финансова и пазарна информация за съответните дружества пред потенциални инвеститори от големи банки и инвестиционни посредници.