Коледно и новогодишно тържество на българското училище в Годалминг
На 29 декември 2011 г. учениците, учителите и родителите от българското училище „Св. Климент Охридски” в Годалминг отбелязаха коледните и новогодишни празници със специално подготвено тържество, на което беше представен народния обичай коледуване, както и български народни танци. Тържеството привлече многобройни представители на българската общност не само от града и околните населени места, но и от по-отдалечени градове от областта Съри. Специални гости на тържеството бяха кметът на град Годалминг съветник Стив Косер и съпругата му, представителите на Общинския съвет, ангажирани с въпросите на образованието в града, Питър и Тим Мартин и посланик Любомир Кючуков. Г-н Косер приветства сърдечно българската общност, присъстваща на тържеството, поздрави организаторите на българското училище, като посочи, че те са първите представители на друга нация, създали училище за роден език и съхранение на традициите си на територията на града и отправи пожелания за успехи и през следващата година. Посланик Кючуков изказа благодарност към екипа на училището и специално на създателя му Петър Минчев и учителката Цветелина Златева, както и към присъстващите родители за техните грижи за съхраняването на българския език, дух и традиции, като подчерта, че българските училища в чужбина имат изключително важна роля за поддържането на връзката с Родината сред българите зад граница.След официалната програма гостите имаха възможност да дискутират по широк кръг въпроси от взаимен интерес, като бяха обсъдени възможностите за развитие на сътрудничеството с местните британски власти с оглед на осигуряването на подкрепа за организацията на българската общност в региона.

Българското училище в Годалминг отваря врати през ноември 2010 г., за да обедини българите от графство Съри. Целта на училището е да обучава български деца и деца от смесени бракове с българско самосъзнание на роден език, четене, писане, като утвърждаването на българската култура, изучаването на родната история и традиции са неотменна част от учебно-възпитателният процес. Само за първата година от своето съществуване училището бързо се развива и утвърждава, като вече е него се  обучават 38 деца.