Освобождаване от задължение за здравни вноски в България

От 1 януари 2012 г. са в сила важни промени в Закона за здравното осигуряване. Българите, живеещи предимно в чужбина вече имат възможност да се освободят от плащането на здравно-осигурителни вноски и за стари периоди, ако не са живели в България по това време.

Съгласно приетите промени лицата, напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и неподали предварително заявление, могат да го подадат в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната.

Определени са няколко възможности за подаване на документите в Националната агенция за приходите, като най-удобно за българите във Великобритания е изпращането по пощата.

Образци на документите могат да се изтеглят на адрес: http://nap.bg/news?id=1496

Допълнителна информация за реда за освобождаване от задължението за плащане на здравни вноски, необходимите документи и попълването на декларацията може да се получи от Информационния център на НАП чрез електронната поща на адрес This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it или на тел. 0700 18 700.