Българско участие в престижен научен форум
На 27 януари в Лондонското училище за икономика и политически науки LSE се проведе работен семинар на тема „Балканите през 2020 г.”. Семинарът бе организиран от LSE Ideas, неотдавна признат за един от най-влиятелните тинк-танкове в света и събра двадесет от водещите световни учени по тази проблематика от LSE и университетите в Оксфорд, Кеймбридж, Кент, Перуджа, Солун, Белград, Загреб  и др. В рамките на целодневна динамична, открита и критична дискусия, в която като единствен представител на дипломатическия корпус в Лондон за участие бе поканен и посланик Любомир Кючуков, участниците анализираха проблемите на демократичното развитие на страните от региона и рисковете от ерозия на демокрацията, предизвикателствата за сигурността  и опасностите от възпроизвеждане на стереотипи от миналото, ролята на ЕС и очакванията на страните за членство и др. По общо мнение на фона и под въздействието на икономическата и финансова криза в Европа пред Балканите се очертава трудно и сложно десетилетие, доминирано от усилията на страните от региона за стабилизация и реформи и подчинено на продължаващото усилие на страните от Западните Балкани за изпълнение на критериите за членство в ЕС.