Среща в посолството на българските училища в Обединеното кралство
В посолството в Лондон се проведе среща с директори и преподаватели от българските училища в Обединеното кралство. Седем български училища бяха представени на срещата от съществуващите вече тринадесет на брой на територията на страната. Положителната тенденция на увеличаване на броя на училищата във Великобритания продължава, като само в рамките на последните няколко месеца врати отвориха три нови училища.

Повод за срещата бе публикуването на първото Постановление на МС на България, посветено на уреждането на статута на българските училищата в чужбина С приетият акт се институционализират училищните дейности на българите в чужбина, регламентират се условията и редът за провеждане на обучението и се определят ангажиментите на всички заинтересувани структури.

Срещата се проведе под формата на открит разговор, по време на който всяко училище сподели своите проблеми и планове за развитие. Посланик Л. Кючуков отбеляза, че примерът на българските училища като средища за културно общение е завладяващ, утвърждавайки се като притегателни центрове за българската общност като цяло.

По конкретните въпроси, свързани най-вече с регистрацията на училищата, ръководството им, документацията, финансирането и контрола, бе предоставена предварително получена от Министерството на образованието, младежта и науката информация. (За повече информация вж.: http://www.bulgarianembassy-london.org/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=225#News) Обсъдени по време на срещата бяха необходимите стъпки, които училищата следва да предприемат, за да подадат навреме документите си за вписване в списъка на българските училища в чужбина според изискванията на Постановлението, както и действията на тези училища, които ще кандидатстват за подпомагане по програмата „Роден език и култура зад граница”.

Поставени бяха и въпроси за общото развитие на българските училища в страната. Подчертано бе значението на подкрепата от българското правителство за разширяването и обогатяването на образователната дейност и привличането на по-голям брой български деца в училищата., като бе изразена надежда, че програмата ще продължи да функционира и в бъдеще, както и че средствата по нея нямат да бъдат намалявани.

Обсъдени бяха и такива въпроси като необходимостта да се постави сред британските образователни институции  проблемът за провеждане на изпити по български език (т. нар.GSCS и A-level), както и перспективите за развитие на мрежата от контакти между българските училища във Великобритания, сътрудничеството с местните британски власти с оглед на осигуряването на подкрепа за организациите на българската общност и др.

По време на срещата г-жа Мартина Хаджар, член на Управителния съвет на Българския Сити клуб в Лондон, представи идеята за организиране на празник на българската общност, който да е част от тържествата в Лондон, в рамките на Културната олимпиада и в чест на Олимпийските игри 2012. Идеята включва в рамките на „българския ден” в един от кралските паркове – Кенсингтън гардънс, да се проведе мини-маратон от 2012 м, да се открие българска чешма, като празникът да продължи с културна и увеселителна програма. В тази връзка, г-жа Хаджар призова българските училища в страната да се включат активно и с разнообразни инициативи както в набирането на средства за събитието, така и в самия празник. Повече информация за подготвяната инициатива има на интернет сайта на Сити клуба: http://www.bgcityclub.org/?cid=3