Връчване на копие на акредитивните писма от посланик К. Димитров
На 21 март 2012 г. посланик К. Димитров връчи на заместник-маршала на Дипломатическия корпус и директор на дирекция „Протокол” във Форин офис, г-н Саймън Мартин, копията на акредитивните си писма. С този акт той официално встъпи в длъжност извънреден и пълномощен посланик на Р България в Лондон.