Employment Fraud/ Измами и злоупотреби при наемане на работа
The Metropolitan Police Service’s Operation Podium has issued this advice on the risk of employment fraud.
 •  The hotel industry in London has reported a significant increase in
  people arriving at their venues who have been victims of employment
  fraud.
 • The victims of these offences are typically foreign nationals who have
  responded to adverts placed on fraudulent websites, or fraudulent
  adverts placed on genuine advertising websites.
 •  The applicant is then informed that they have been successful in
  gaining employment but they are required to pay fees for travel costs,
  visa applications or other processing costs.
 • These payments are typically requested to be sent via Money Transfer
  Agents including Western Union and Moneygram.
 • In the build up to London 2012 it is anticipated that there will be a
  significant increase in employment fraud, using the staging of the
  Games to give greater credibility to fraudulent adverts.
  How to identify recruitment fraud.
 • Fraudsters will often ask individuals to complete bogus recruitment
  documentation, such as application forms, terms and conditions of
  employment or visa forms. The name and logo of the purported
  employer is often featured on the documentation without their authority.
 • There is an early request for personal information such as address,
  date of birth, CV and passport details.
 • Candidates are requested to contact other companies/individuals such
  as lawyers, bank officials, travel agencies, courier companies or
  visa/immigration processing agencies.
 • Email correspondence is often sent from (or to) free web-based email
  accounts such as Yahoo.com, Yahoo.co.uk, Gmail.com,
  Googlemail.com and Live.com.
 • Fraudsters frequently use mobile or platform telephone numbers
  beginning with +44(0)70 instead of official company numbers.
 • Fraudsters may even offer to pay a large percentage of the fees
  requested and ask the candidate to pay the remaining amount.
 • There is an insistence on urgency.

Employment Fraud
If you are seeking employment in the UK
Do not...
 

 • Respond to unsolicited business propositions and/or offers of
  employment from people with whom you are unfamiliar.
 • Disclose your personal or financial details to anyone you do not know.
 • Send any money. Companies in the UK do not ask for money transfers
  or payments from applicants to secure a job or a visa to enter into the
  UK.
 • Engage in further communication if you believe the communications
  may be fraudulent.

ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ ПРИ НАЕМАНЕ НА РАБОТА

Скотланд Ярд, в рамките на операция „Подиум”, издаде следните препоръки относно предотвратяването на злоупотреби при наемане на работа.

• Хотелската индустрия в Лондон е бележи значително повишаване на потокa от хора, станали жертви на злоупотреби при кандидатстване за работа.
• Жертвите на тези нарушения са предимно чуждестранни граждани, които са се отзовали на обяви поставени в измамни интернет сайтове или на рекламни банери в интернет пространството.
• След регистриране на интерес от страна на кандидатстващия към определена обява, той бива информиран, че е подходящ за вакантното място, но е задължен да плати определена сума за покриване на транспортни разходи, визови и други оперативни разходи.
• Плащанията се извършват чрез различни агенции за паричен трансфер, сред които Moneygram и Western Union.
• С наближаването на Олимпийските игри в Лондон се очаква значително увеличение на измамите, свързани с предлагането на работни места, като игрите ще бъдат използвани за прикритие на измамните обяви.

Как да установим измамите свързани с предлагането на работа:

 • Подвеждащите оферти често изискват от кандидатстващите да попълват фалшиви документи като апликационни форми, правила и условия на работа и имиграционни документи. Името и логото на посочения работодател обикновено се използват в документите без знанието на съответните власти.
 • Още от самото начало се изисква предоставянето на личните данни на кандидата, като адрес, дата на раждане и автобиография.
 • От кандидатите се изисква да се свържат с други компании/ физически лица като адвокати, банкови служители, туристически агенции, куриерски фирми или имиграционни агенции.
 •  Имейл кореспонденцията често се осъществява чрез безплатни уеб-домейни, като Yahoo.com, Yahoo.co.uk, Gmail.com, Googlemail.com и Live.com.
 • Измамниците обикновено използват мобилни номера, започващи с +44(0)70 вместо лицензирани телефонни мрежи.
 • Възможно е дори част от разходите на съответните кандидати да бъде поета от нелегалните работодатели, предоставяйки възможност кандидатът да заплати останалата част.
 • Настоява се за спешно предоставяне на данни и извършване на паричните преводи.

Ако търсите работа във Великобритания

НЕ...

 • Отговаряйте на неоторизирани бизнес предложения или оферти за работа от нелегитимиращи се лица.
 • Разкривайте лични или финансови данни на непознати лица.
 • Правете парични преводи. Компаниите във Великобритания не изискват парични преводи от кандидати за подсигуряване на работна позиция или за обработка на визови документи.
 • Се ангажирайте с продължителна комуникация, ако мислите, че има вероятност да бъдете измамени.