Българското училище към посолството в Лондон стана на 25 години
На 15 юни 2012 г. с празнична програма бе отбелязан 25-годишният юбилей на Българското училище към посолството на Р България в Лондон. Посланик Константин Димитров поздрави с празника учителите, учениците, присъстващите родители и гостите. В своето приветствено слово той подчерта ролята на Българското училище за съхраняването на българския език и култура и отбеляза, че изминалата 2011/2012 г. е била особено успешна за училището, учениците в което вече са над 265. Посланик Димитров връчи най-високото отличие на Министерството на образованието, науката и младежта, почетната грамота „Неофит Рилски”, на учителката по литература в гимназиалните класове г-жа Здравка Момчева, както и грамотите на отличилите се ученици в различни национални и международни конкурси.

Директорът на училището г-жа Снежина Мечева в своето приветствие се върна към първите години от създаването на училището и разказа за трудната 1991 г., когато то е закрито като държавна форма на обучение. Благодарение, обаче, на усилията и родолюбието на тогавашния посланик г-н Иван Станчов то продължава да съществува и да се развива и до днес.

Българското училище към посолството в Лондон със своята 25-годишна история и традиции, както и с богатата си и разнообразна дейност се е утвърдило не само като образователен център, но и като културно средище, обединявайки огромен брой български семейства.