Забавяне на обработката на документите на български и румънски граждани от Гранична полиция
Във връзка със зачестилите сигнали за сериозно забавяне на обработката на документите на български и румънски граждани от Гранична полиция през последните месеци бяха предприети действия за установяване на причините и за преодоляването му.


На 2 юли бе получен отговор от изпълнителния директор на Гранична полиция на съвместно писмо на посланиците на България и Румъния. В писмото се признава, че срокът за разглеждане на заявленията на български и румънски граждани е нараснал значително и понастоящем е около 7 месеца. Това е с 4 седмици повече от публикувания стандарт на Гранична полиция за тяхното разглеждане. Понастоящем се разглеждат заявленията, заведени в началото на м. декември 2011 г. Като причина за забавянето се посочва нарастване на входящия поток заявления от различните схеми за миграция в Обединеното кралство, но се заявява, че заявлението на българи и румънци се разглеждат приоритетно. Подчертава се, че Гранична полиция наема понастоящем допълнителен персонал за офиса в град Шефилд, с което се очаква намаляване на срока за обработка на документите до 6 месеца до края на 2012 г. Информирани сме също така, че Гранична полиция наема  допълнително персонал и в Центъра за обществени запитвания в Кройдън, с което се цели увеличаване на капацитета за спешно разглеждане на заявленията (на място, чрез интервюта, за разлика от обработката на документи, подадени по пощата).

Предвид продължаващото забавяне на обработката на документите, от българска страна ще продължат активните контакти с отговорните британски институции за намиране на решение на възникналия сериозен проблем за българската общност в Обединеното кралство.