Работно посещение на г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика

В периода 5-6 юли 2012 г. министърът труда и социалната политика Тотю Младенов, придружен от заместник-министър Зорница Русинова, осъществи работно посещение в Обединеното кралство.
В програмата бе включено участие в конференция на министри на тема „Бъдеща устойчивост на социалната сигурност на мигранти”. България настоя за пълно отваряне на пазарите на труда на държавите-членки и защити тезата, че свободното движение на работници спомага за преодоляването на затрудненията в икономическото развитие в ЕС. Мобилността на българските работници в рамките на общия европейски пазар допринася за създаването на положителна добавена стойност за икономиките на съответните държави.

Изключително важни и ползотворни бяха проведените двустранни срещи за подобряване на сътрудничеството между институциите на България и Обединеното кралство и за решаване на конкретни проблеми на българската общност.

Осъществена бе среща с министъра за миграцията Деймиън Грийн, в Министерството на вътрешните работи. Обсъдени бяха проблемите на българската общност вследствие на значителното забавяне при обработка на заявленията от страна на Гранична полиция. Министър Грийн подчерта, че закъсненията не са израз на целенасочена политика към българската общност и че се полагат усилия за преодоляване на закъсненията чрез назначаване на допълнителен персонал както в центъра за обработка в Шефилд, така и в центъра за провеждане на интервюта в Кройдън. Поет бе ангажимент да се проучи възможността за възстановяване на отделната телефонна линия за информация и консултации за българи и румънци.

Проведена бе среща с министърът по заетостта Крис Грейлинг, с когото бяха обсъдени общите позиции по отношение на предизвикателствата на пазара на труда, сигурността и интегрирането на системите за социална сигурност. Министър Младенов връчи на министър Грейлинг проект на Меморандум за сътрудничество между Министерство на труда и социалната политика и Департамента по труда и пенсиите. С документът се предлага сътрудничество в сферата на заетостта, прилагане на активни мерки на пазара на труда за намаляване на безработицата, социално подпомагане и услуги за хората в неравностойно положение и рисковите групи и др.

Създадените добри двустранни отношения между Министерството на труда и социалната политика  и Департамента за бизнес, иновации и умения бяха задълбочени по време на срещата между министър Младенов и г-н Норман Лам, министър по трудовите правоотношения, потребителските и пощенските въпроси. Министър Лам прие отправената му покана за посещение в България през месец септември 2012 г. за участие в конференция за споделяне на британския опит за прилагането на политиките за растеж и заетост. Двамата министри сближиха позициите си по актуални законодателни предложения в областта на заетостта на европейско равнище.