Представяне в Британската библиотека на Четириевангелието на цар Иван-Александър
Представяне в Британската библиотека  на  Четириевангелието на цар Иван-Александър

 

На 5 септември 2012 г. Британската библиотека откри публична експозиция на Четириевангелието на цар Иван-Александър и на още един безценен български ръкопис - Видинското евангелие, издържано в традициите на Търновската книжовна школа.

Инициативата бе организирана съвместно от Българското посолство и от Британската библиотека, като проектът се съфинансира от Културния институт към МВнР. Участие взеха представители на академичните среди, дипломати, представители на държавни и на неправителствени организации.

В своето обръщение към участниците посланик К. Димитров подчерта значението на публичното експониране на тези ръкописи за популяризиране на културно-историческото наследство на България. В тази връзка той открои значимостта на завършването през м. септември т.г. на пълната дигитална версия на Четириевангелието. Чрез нейното публикуване на  електронната страница на Библиотеката,
Четириевангелието става общодостъпно на следния електронен адрес: http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_39627