Информация за Референдум 2013

На 24 октомври 2012 г. Народното събрание на Република България прие решение за провеждане на национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“ . Президентът на Република България определи 27 януари 2013 г. за дата за провеждане на референдума.

Съгласно Решение № 10-НР/14.11.2012 относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в дипломатическите и консулските представителства на Република България; образуване на избирателните секции, съставяне и изготвяне на избирателните списъци за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г., Решение № 13-НР/20.11.2012 за допълнение на т. 15 от Решение № 10-НР от 14 ноември 2012 г. на Централната избирателна комисия, и Приложение № 13 от книжата за произвеждане на национален референдум – образец на заявление за гласуване извън страната, избирателни секции се образуват в дипломатическите и консулските представителства на Република България при спазване на изискванията на Изборния кодекс. Секции сe образуват при наличие  на не по-малко от 20 гласоподаватели, заявили желание да гласуват.

Всеки български гражданин с постоянен адрес на територията на Република България към 09.11.2012 г., навършил 18-годишна възраст към датата на референдума включително, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, който желае да гласува в Посолството на Република България в Лондон, може да заяви това не по-късно от 01.01.2013 г. включително, чрез попълване на Заявление по образец - Приложение № 13 от книжата за произвеждане на национален референдум (Решение на ЦИК № 6-НР/12.11.2012г.).

Имащите право на гласуване български граждани могат да подават заявления по три начина:
- лично от гласоподавателя в самото Посолство на Република България в Лондон на адрес: 186-188 Queen’s Gate, London, SW7 5HL;
-  по пощата (валидно с пощенско клеймо до 01.01.2013);
- чрез електронната поща на Посолство на Република България в Лондон на адрес This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
В последния случай за валидно се смята изпратено заявление в PDF или TIFF- формат.
По-долу може да намерите образец на Заявление за гласуване, както и нормативните документи, определящи законовата рамка за условията и реда по провеждането на референдума.
Заявлението, подадено от гласоподавателя в един от трите възможни начина (по пощата, лично и по електронен път във формат pdf и tiff), е валидно, ако в него e попълнена цялата нужна информация:
- собственото, бащиното и фамилното име по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите);
-  пълен единен граждански номер;
-  адрес на пребиваване в Обединеното кралство;
-  постоянен адрес в Република България;
-  населеното място, в което се намира дипломатическото представителство на Република България в чужбина в което желае да гласува гражданина, т.е. изрично посочване на Посолството на Република България в Обединеното кралство, град Лондон.
Всеки желаещ да гласува избирател подава отделно саморъчно подписано заявление, т.е. не може в едно заявление да се съдържат данни за повече от едно лице, но се приемат повече от едно заявления, изпратени с един пощенски плик или с едно електронно съобщение.

На интернет страница на ЦИК www.cik.bg е публикувана Хронограма за произвеждане на национален референдум, в която са отразени основните процедури, събития и действия.

 • Решение с № 13-НР от 20 ноември 2012 г. относно допълнение на т. 15 от Решение № 10-НР от 14 ноември 2012 г. на Централната избирателна комисия.
   
 • Решение на Централната избирателна комисия с № 10-НР относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в дипломатическите и консулските представителства на Република България; образуване на избирателните секции, съставяне и изготвяне на избирателните списъци за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г.
  • Образец на заявление за гласуване извън страната за гласуване за националния референдум на 27 януари 2013 г. (по чл. 44, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ЗПУГДВМС) в PDF формат можете да изтеглите от ТУК.
    
  • Образец на заявление за гласуване извън страната за гласуване за националния референдум на 27 януари 2013 г. (по чл. 44, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ЗПУГДВМС) в DOC формат можете да изтеглите от ТУК.