Съобщение на британското правителство относно запазването на правата на гражданите на ЕС

В своето прес съобщение, публикувано в интернет и социалната мрежа Фейсбук непосредствено след референдума на 23 юни 2016 г., българското посолство в Лондон информира за полученото уверение от правителството на Обединеното кралство, че до приключване на процедурата за формално напускане на Европейския съюз, която се очаква да отнеме период от най-малко две години, гражданите на България, пребиваващи и новопристигнали в страната ще се ползват със същите права, каквито имат и в момента.


В потвърждение на тази позиция, вчера – 12 юли 2016 г., британското правителство разпространи официално съобщение относно запазването на правата на гражданите на държавите-членки на ЕС в Обединеното кралство след референдума за излизане от ЕС.

В съобщението се подчертава ясно, че няма промяна в правата и статута на гражданите на държавите-членки на ЕС в Обединеното кралство в резултат на референдума.

Пълният текст на съобщението е публикуван на страницата на британското правителство в интернет на адрес: https://www.gov.uk/government/news/statement-the-status-of-eu-nationals-in-the-uk