Информационен ден по трудови и социални въпроси

На 22 април 2017 г. в Посолството на Република България в Лондон се проведе информационен ден по трудови и социални въпроси. Събитието бе организирано съвместено от Службата по социални и трудови въпроси и Източноевропейския ресурсен център. По време на събитието бяха разгледани актуални теми, свързани с координация на системите за социална сигурност, процедурата за кандидатстване за удостоверение за постоянно пребиваване, достъп до здравната система на Великобритания и стартиране на самостоятелна заетост на острова.

 


Темите предизвикаха значителен интерес сред присъстващите в залата, като към лекторите бяха зададени допълнителни въпроси след края на всяка презентация.

 
Презентации от събитието:

Самостоятелна заетост

Координация на системите за социална сигурност

Достъп до здравната система на Великобритания

Процедура за кандидатстване за удостоверение за постоянно пребиваване