Информация във връзка със статута на гражданите от ЕС в Обединеното кралство

Британското правителство публикува информация във връзка със статута на гражданите от ЕС в Обединеното кралство вследствие от активирането на чл. 50 от Договора от Лисабон и стартирането на преговорите за напускане на ЕС. Информацията може да бъде намерена на следната електронна страница: https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know


По-важни акценти:

1.             Няма промяна в статута на гражданите на ЕС, докато Обединеното кралство не напусне Съюза, т.е.:

Ø Продължават да действат същите правила за граждани от ЕС, които са пребивавали на територията на Обединеното кралство за период по-дълъг от 5 г. Тези граждани продължават да имат право да кандидатстват за получаване на сертификат за постоянно пребиваване в съответствие с приложимото европейско законодателство.

Ø  Продължават да действат същите правила за граждани от ЕС, които са пребивавали на територията на Обединеното кралство за период по-кратък от 5 г. Тези граждани продължават да имат право да подават свои документи за получаване на регистрационен сертификат.

Ø  За лица, които кандидатстват за британско гражданство, продължава да е необходимо наличието на документ, удостоверяващ статуса на лицето в Обединеното кралство (например удостоверение за постоянно пребиваване).

Ø  Гражданите от ЕС продължават да имат право да посещават Обединеното кралство (без виза, както и досега), докато страната не напусне ЕС.

Ø  Граждани от ЕС могат да пребивават в Обединеното кралство за период по-дълъг от три месеца, ако те са:

o   Заети или самостоятелно заети лица. Безработни лица, които активно търсят работа, също спадат към категорията на заети и самостоятелно заети лица.

o   Студенти, които са здравно осигурени (притежават Comprehensive sickness insurance).

o   Самоиздържащи се лица, които са здравно осигурени (притежават Comprehensive sickness insurance).

2.          Гражданите на ЕС имат възможност да се абонират за новини относно техния статус в Обединеното кралство чрез следната електронна страница:

https://gov.smartwebportal.co.uk/homeoffice/public/webform.asp?id=67&id2=627DF7

В насоките, публикувани от британското правителство, не е предоставена информация относно статута и правата на европейските граждани след излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Тези права ще бъдат обект на преговори между Великобритания и ЕС, като Посолството на Република България в Лондон ще предоставя своевременно актуална информация за българските граждани чрез електронната страница на мисията.