Откриване на учебната година в БУ „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон
На 15 септември 2017 г. в салона на Посолството на Република България в Лондон бе открита учебната година в Българското училище към Посолството „Иван Станчов“. Тържеството включваше слово на директорa на училището, г-жа Снежина Мечева, и празнична програма, изпълнена от новите първокласници в Училището. От името на Посолството, приветствие поднесе г-жа Таня Койчева, търговско-икономически представител на България в Лондон.